Szczecińskie Studia
Archiwalno-Historyczne

„Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne”, 2021, t. 5

okładka

[01] Strona tytułowa, redakcyjna, spis treści [02] Od Wydawcy [03] Radosław Pawlik, Przeobrażenia kościelne i wyznaniowe w parafii w Jarszewie oraz jej proboszczowie w XVI wieku [04] Kacper Pencarski, Rozpoznanie zawartości materiałów archiwalnych magistratu w Polanowie (Pollnow) i ich przejęcie przez pruskie Archiwum Państwowe (Staatsarchiv) w Szczecinie w latach 1831–1945. Przyczynek do dziejów zespołów archiwalnych miast prowincji pomorskiej [05] Bożena Kumor-Gomułka, Królewski Pruski Instytut Fotogrametryczny w Berlinie („Königlich Preussische Messbildanstalt Berlin”) i ślady jego działalności w Zbiorze Ikonograficznym Archiwum Państwowego we Wrocławiu [06] Ryszard Techman, Z powojennych dziejów stoczni „Wulkan” w Szczecinie: radziecki demontaż i eksploatacja, czechosłowackie zainteresowanie złomowaniem statków, polskie nadzieje na odbudowę i rozwój produkcji okrętowej [07] Bartosz Sitarz, Zabezpieczanie i scalanie rozproszonego zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie w latach 1945–1950 [08] Maciej Bartoszek, Dziedzictwo archiwalne polskich organizacji społecznych w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz inicjatywy podejmowane w latach 2018–2020 z zakresu współpracy z organizacjami niepaństwowymi [09] Ryszard Techman, Stefan Marian Świda (1887–1953) – legionista, zasłużony oficer Wojska Polskiego i formacji granicznych [10] Janina Kosman, Paweł Gut, Wspomnienie o Marii Frankel (1957–2020) [11] Iga Bańkowska, Moje wspomnienie o Darku Witulskim (1968–2020) [12] Iga Bańkowska, Konkurs historyczno-literacki „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię” [13] Zuzanna Lendzian, [Haft kaszubski] [14] Mateusz Nocek, Książeczka dla chrześniaka Prezydenta Mościckiego [15] Xavier Podlasiński, [Przenośny aparat rentgenowski] [16] Aleksander Wróbel, [Krzyż Zesłańców Sybiru] [17] Paulina Zapłata, Historia rodziny w łyżkach zaklęta [18] Aleksandra Złotowicz, [Nagrane wspomnienia] [19] Iga Bańkowska, Publikacje Archiwum Państwowego w Szczecinie wydane w 2020 roku [20] Iga Bańkowska, Kalendarium wydarzeń w Archiwum Państwowym w Szczecinie w 2020 roku