Szczecińskie Studia
Archiwalno-Historyczne

Rada Naukowa

 • dr hab. Paweł Gut (Szczecin)
 • Ella Kok-Majewska (Tiel)
 • dr hab. Wojciech Krawczuk (Kraków)
 • dr Stefan Lehr (Oldenburg)
 • dr Martin Schoebel (Greifswald)
 • dr Stefan Sienell (Wiedeń)
 • dr hab. Tomasz Sikorski (Szczecin)
 • dr hab. Maciej Szukała (Szczecin)
 • dr hab. Krzysztof Stryjkowski (Poznań)
 • prof. dr hab. Robert Traba (Berlin)
 • dr Marek Ďurčanskẏ (Praga)
 • dr Falko Neininger (Poczdam)