Szczecińskie Studia
Archiwalno-Historyczne

Rada Naukowa

dr hab. Paweł Gut (Szczecin)
Ella Kok-Majewska (Tiel)
dr hab. Wojciech Krawczuk (Kraków)
dr Stefan Lehr (Münster)
dr Martin Schoebel (Greifswald)
dr Stefan Sienell (Wiedeń)
dr hab. Tomasz Sikorski (Szczecin)
dr hab. Maciej Szukała (Szczecin)
dr hab. Krzysztof Stryjkowski (Poznań)
prof. dr hab. Robert Traba (Berlin)
dr Marek Ďurčanskẏ (Praga)
dr Falko Neininger (Poczdam)