Szczecińskie Studia
Archiwalno-Historyczne

Kontakt

„Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne”
Archiwum Państwowe w Szczecinie
ul. św. Wojciecha 13
70-410 Szczecin

tel. 91 433 50 02
e-mail: