Szczecińskie Studia
Archiwalno-Historyczne

„Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne”, 2017, t. 1

okładka

[01] Strona tytułowa, redakcyjna, spis treści [02] Od Wydawcy [03] Radosław Pawlik, Archidiakoni pyrzyccy (XV–XVI w.). Uzupełnienia do zestawień [04] Janina Kosman, Z bibliotecznej półki: „Cosmographia” Sebastiana Münstera [05] Maciej Szukała, Źródła do dziejów administracji parafialnej i kościołów w aktach Konsystorza Prowincji Pomorskiej w Szczecinie (Konsistorium der Provinz Pommern in Stettin) [06] Paweł Gut, Z dziejów politycznych i ustroju komunalnego Węgorzyna w XIX i początkach XX w. [07] Bartosz Sitarz, Działania polskiej administracji lokalnej na rzecz korekty i demarkacji granicy państwowej na odcinku zachodniopomorskim w latach 1945–1950 [08] Przemysław Benken, Uwagi na temat życiorysu i twórczości popularyzatora dziejów drugiej wojny światowej na morzu Zbigniewa Flisowskiego [09] Urszula Markiewicz, Państwowe Stado Ogierów w Łobzie. Historia powstania i działalność [10] Joanna Glatz, NSZZ „Solidarność” (1980–1989) w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie [11] Anna Kandybowicz, Przesiedlenia i mienie zabużańskie – aspekty prawne [12] Sandra Tomczak, Magdalena Gawin, „Spór o równouprawnienie kobiet (1864–1919)”, Warszawa 2015, ss. 346 [recenzja] [13] Łukasz Kozłowski, Nadzór archiwalny w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Sprawozdanie z działalności Oddziału Kształtowania narastającego zasobu archiwalnego za 2016 rok [14] Marek Lupa, Archiwum domowe – zabezpieczanie i konserwacja zbiorów [15] Iga Bańkowska, Janina Kosman, Pięć lat obecności Archiwum Państwowego w Szczecinie na portalu społecznościowym Facebook [16] Iga Bańkowska, Kronika wydarzeń w Archiwum Państwowym w Szczecinie w 2016 roku